HOME

 
Text tlačítka

Text tlačítka

Text tlačítka

Deratizace

Je souhrn prací, které směřují ke snížení nebo úplné likvidaci škůdců v dané lokalitě. V podmínkách našeho klimatického pásu se jedná o potkana, krysu a myš domácí. Naše firma provádí jak jednorázové represivní zásahy, tak komplexní ochranu objektů .

Prohlídku objektů

a

předběžnou kalkulaci cen

provedeme

zdarma !

 

Obrázky hlodavců

 

jedové stanice

 

Sídlo firmy:

Poláčkova 3248/26

400 11 Ústí nad Labem

tel: 607 117 348, 603 381 557

e-mail: info@deratin.cz

DIČ:CZ6102011586

 

Povinnost provádění preventivních dezinsekčních zásahů vyplývá z požadavku zákona č.258/2000 „O ochraně veřejného zdraví“.