HOME

 
DDD

Ošetření zdiva

Ošetření dřeva

Úklidové služby

 

Ošetření  dřeva

Firma je vybavena kvalitními aplikační technikou francouzské
firmy MABI včetně možnosti hloubkové impregnace dřeva
i zdiva. Firma garantuje kvalitu své práce po dobu 6O měsíců.

 

provádíme asanaci půdních prostor

- ochrana dřeva proti škůdcům

- zajistíme dezinfekci těchto prostor


Aplikační technologie:
- nátěr, postřik, injektáž, ULV atd.

 

Prohlídku objektů

a

předběžnou kalkulaci cen

provedeme

zdarma !

 

Obrázky

 

 

 

 

 

 

Pro návštěvníky našich stránek je k dispozici

návštěvní kniha

 

Jste . návštěvníkem našich stránek

 

 

Dřevo je nejstarším stavebním materiálem, které začalo lidstvo používat. Pro své vlastnosti, snadnou dostupnost a poměrně nízkou ekonomickou náročnost našlo velkou oblibu a široké uplatnění v každodenním životě.

Jako přírodní materiál je ovšem vystaveno působení mnoha negativních vlivů, jako jsou biotičtí škůdci, povětrnostní vlivy, snadná zápalnost a hořlavost. Biotičtí škůdci způsobují rozsáhlé změny vzhledu a hlavně funkčnosti dřeva. Plísně a dřevozbarvující houby jsou z hlediska degradace méně nebezpečné, mění pouze barvu a propustnost dřeva, tzn. podílí se na dekorativních změnách. Dřevokazné houby a dřevokazný hmyz způsobují vážnou destrukci dřeva a nutnost ochrany před jeho znehodnocením je velmi důležitým úkolem.

Mezi nejrozšířenější škůdce dřeva patří:

 

Dřevokazný hmyz
Z vývojového stádia hmyzu jsou nejnebezpečnější larvy, které se po dobu svého života živí dřevem. Delším působením a také zvýšeným počtem přítomných larev dřevo ztrácí svoji pevnost, celistvost a po čase se rozpadá. Tyto larvy se velice často vyskytují ve dřevě, napadeném dřevokaznými houbami, čímž roste riziko znehodnocení dřeva.

Vývojové stádium hmyzu trvá i několik let. Zdánlivě zdravé, nepoškozené dřevo, může v sobě schovávat nebezpečí v podobě vajíček dřevokazného hmyzu. Ten vývojovým cyklem přes vajíčko, larvu a dospělého jedince opakovaně napadá dřevo. Zde je velice důležité ošetření dřeva proti těmto škůdcům.

 

Dřevokazné houby
Znehodnocují dřevo jako konstrukční materiál a tím se řadí mezi nejzávažnější dřevokazné škůdce. Na počátku rozkladu dochází ke změnám barvy, postupně klesá pevnost dřeva, až se dřevo stává měkkým, lámavým a drobivým.

 

Plísně
Vytvářejí na povrchu jemný vláknitý povlak a tím vznikají estetické defekty dřeva. Jejich růst je podmíněn zvýšením vlhkosti dřeva nad 20 %. Dostatečným vysušením lze jejich růst i výskyt omezit. Nebezpečnost plísní, převážně se vyskytují na zdech objektů, ovšem tkví v produkci toxinů, které mohou ohrožovat zdraví tím, že způsobují alergie a chronická onemocnění.

 

>>Prezentace<<

>>Video<<

 

 

Sídlo firmy:

Poláčkova 3248/26

400 11 Ústí nad Labem

tel: 607 117 348, 603 381 557

e-mail: info@deratin.cz

DIČ:CZ6102011586

 

Povinnost provádění preventivních dezinsekčních zásahů vyplývá z požadavku zákona č.258/2000 „O ochraně veřejného zdraví“.